Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om os

Formål, mission og vision

VIRKSOMHEDSPLAN for foreningen Frivilligværket Randers

Introduktion 

Frivilligværket Randers blev stiftet i december 2007. Fra sin start har Frivilligværket Randers været båret af en værdibaseret tilgang til udførelsen af sine opgaver.

Værdier i en organisation hænger tæt sammen med og definerer organisationens identitet, ansigt udadtil og indadtil, kommunikation og fortællinger om sig selv, tilhørsforhold og meget mere. Derfor giver det ikke mening alene at diskutere vores værdier. Derfor har vi med virksomhedsplanen skabt en sammenhæng mellem værdier, identitet, visioner, kommunikation m.v.

Gennem de sidste par år har Frivilligværket Randers arbejdet på at finde sit eget ståsted, sin egen identitet som selvstændig og uafhængig forening. Indtil november 2010 var vi en kommunal instution, men blev på dette tidspunkt omdannet til en forening.

Denne virksomhedsplan er derfor et udtryk for det nye Frivilligværket Randers, et fællesskab for foreninger, netværk, klubber og borgere, som støtter udvikling indenfor det frivillige sociale arbejde.

Formål 

Frivilligværket Randers' formål er, at udvikle, støtte, rådgive og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Randers og omegn. Formålene med virksomhedsplanen er:

 • at styrke sammenhængen mellem værdier, identitet og kommunikation i organisationen.
 • at sætte en målsætning for Frivilligværket Randers' arbejde et antal år ud i fremtiden.
 • at styrke medlemmernes tilhørsforhold til Frivilligværket Randers.

Værdier 

Frivilligværket Randers er åbent for alle, som går ind for sociale fællesskaber. Imødekommenhed og rummelighed er kerneværdier i denne sammenhæng.

Vi tror på værdien af at inkludere individer i fællesskaber, som et middel til at skabe livsglæde og livskvalitet. Vi går ind for fællesskaber, som har plads til alle, hvor man kan bidrage med det, som man har overskud til, hvor man ikke er ligeglade med andre, og hvor man hjælper hinanden.

Mangfoldigheden blandt foreninger opfatter vi i Frivilligværket Randers som værdifuldt. Vi går ind for foreninger, netværk, klubber, grupper osv. hvor borgere kan føre en aktiv livsstil, og bidrage positivt og konstruktivt til at skabe et bedre liv for sig selv og for andre.

Mission 

Frivilligværket Randers ønsker at arbejde for:

 • at sikre gode vilkår for borgere og foreninger, som ønsker at udøve frivilligt socialt arbejde.
 • at fremme samarbejdet mellem virksomheder og foreninger, mellem offentlige institutioner og foreninger, og fra forening til forening.
 • at nedbryde barrierer for samarbejdet på tværs af borgere, foreninger, kommune og virksomheder.
 • at udvikle relevante netværk indenfor frivilligt socialt arbejde indenfor rammerne af Randers kommune.

Vision 

Frivilligværket Randers' visioner er:

 • at borgere, foreninger, kommune og virksomheder i Randers kommune finder det naturligt, både hver for sig og i fællesskab, at arbejde på at skabe en bedre livskvalitet for udsatte borgere.
 • at samarbejde om frivilligt socialt arbejde mellem borgere, foreninger, kommune og virksomheder i Randers skal være naturligt og nemt.
 • at halvdelen af borgere over 18 år, bosiddende i Randers kommune, skal bidrage aktivt til samfundet gennem frivilligt arbejde eller lignende indsatser.
 • at der anvendes nyskabende og nytænkende, moderne og tidssvarende organisationsformer indenfor frivilligt socialt arbejde i Randers.
 • at yde et værdifuldt og konkret bidrag til implementeringen af Randers Kommunes frivilligpolitik.
 • at have flest mulige medlemmer.
 • at flest mulige foreninger er med i vejviseren over frivillige sociale foreninger.
 • at samle flest mulige praktiske og konkrete ”værktøjer” omkring frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde og foreningsdannelse, som frivillige og foreninger i Randers kommune kan benytte sig af.
 • at undersøge muligheden af at oprette foreningernes hus, hvor frivillige foreninger, sociale iværksættere og andre kan udfolde deres aktiviteter.

Målgrupper 

Målgrupper for Frivilligværket Randers' arbejde er borgere, foreninger, netværk, klubber, kommunale institutioner og forvaltninger og erhvervsvirksomheder, som beskæftiger sig med, eller ønsker at beskæftige sig med frivilligt socialt arbejde.

Strategi 

I Frivilligværket Randers fører vi vores formål, mission og visioner ud i livet på mange forskellige planer. Fra hjælp til foreninger til det helt dagligdags praktiske, til udfoldelse af frivilligt socialt arbejdes overordnede betydning for samfundsudviklingen.

Frivilligværket Randers og Randers Kommune har på en række områder både værdier, formål og visioner til fælles. Gennem samarbejde omkring implementeringen af Randers Kommunes frivilligpolitik, omsættes Frivilligværket Randers og Randers Kommunes fælles formål, værdier og visioner til praksis.

Frivilligværket Randers og Randers Kommune indgår løbende i en dialog om opgaver, ansvar og gensidige forpligtelser i relation til frivilligpolitikken og til andre opgaver.

Frivilligværket Randers indgår ligeledes i en løbende dialog med en række andre samarbejdspartnere og netværk om udvikling af frivilligt socialt arbejde, om fælles opgaveløsninger og om virkeliggørelsen af Frivilligværkets formål, mission og visioner.

Projektorienteret opgaveløsning er et vigtigt redskab som Frivilligværket Randers benytter, da der ofte opstår større eller mindre ad hoc behov, som kan opfyldes med en tidsbegrænset indsats.

Kommunikation er afgørende for at føre Frivilligværket Randers' formål, mission og visioner ud i livet. Kommunikation skal medvirke til at synliggøre Frivilligværket Randers, bl.a. på hjemmeside, sociale medier, i nyhedsbreve, pressemeddelelser m.v.

Vores kommunikation skal især rette sig mod vores primære målgruppe, dvs. foreninger, netværk, klubber og borgere, som yder en frivillig social indsats. Kommunikationen skal særligt have fokus på, hvilke ydelser og tilbud, man kan benytte sig af i Frivilligværket Randers.