Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om os

Historie

Frivilligværket startede 1. december 2007. Randers Kommune tog initiativet til at etablere os, efter et stormøde med frivillige sociale foreninger i Randers, hvor der blev givet udtryk for et ønske om et lokalt frivilligcenter.

Vores første opgave blev at varetage administration og sagsbehandling af § 18 ansøgninger på vegne af Randers Kommune. Denne opgave løser vi stadig for kommunen. 

Indtil november 2010 var vi organiseret som en kommunal institution. Men da Socialministeriet oprettede en pulje til grundfinansiering af frivilligcentre, blev vi i november 2010 omdannet til en forening. Det er nemlig kun frivilligcentre, som er foreninger eller selvejende institutioner, som kan få tilskud. 

Siden vi blev til en forening, har vi brugt mange kræfter på den organisatoriske og administrative adskillelse fra Randers Kommune. Adskillelsen er nu ved at være fuldendt, og vi kan koncentrere flere af vores ressourcer på at løse frivilligcenter opgaver, som jo er vores levebrød, og det, vi er sat i verden for!

En af de ting vi især arbejder på nu, er at knytte de frivillige sociale foreninger i Randers kommune endnu tættere til os.