Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om os

Frivilligværkets medlemmer

Medlemsforeninger

Herunder kan du se en oversigt over de foreninger, der er medlemmer af Frivilligværket Randers.

Et medlemsskab er gratis og du kan læse mere her

 

Sociale foreninger:

 • Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Randers
 • Foreningen Sindets Marked
 • Arbejdsskadeforeningen Kronjylland
 • Idræt for Sindslidende
 • Landsforeningen Bedre Psykiatri, Randers afd.
 • Dansk Røde Kors, Langå afd.
 • Landsforeningen LeV, Randers Kreds
 • UFL - Unge for Ligeværd
 • Langå Handicapidræt
 • Livtagerne
 • Loproc Computerforening
 • Badeklubben Langvang
 • Sind lokalforening Randers
 • Dansk-Somalisk Venskabsforening
 • Nørklegruppen for Dansk Røde Kors
 • Aflastningstjenesten
 • COPA Århus Lokalafdeling
 • Randers Alevi Kultur Center
 • Invalide foreningen 1933
 • Støtteforeningen ved Hospice Randers
 • Foreningen Følgesvend
 • Natteravnene
 • Sesam Foreningen
 • Foreningen Bydelsmødre
 • Integrationsnetværk
 • Børns Voksenvenner Randers
 • Børsterne
 • Gaia Museums Venner
 • Landsforeningen Autisme, Østjylland
 • GUU-GUA Foreningen
 • Lokalforeningen Ligeværd Randers
 • Lakridsen
 • Red Barnet Randers lokalafdeling
 • GenBrugen
 • Dansk Skoleskak Aarhus Kreds
 • Randers Y's Men's Club
 • Forældregruppen ADHD/ADD børn i Randers og omegn
 • Juleteamet for udsatte i Randers og omegn
 • SØ Randers
 • Danish Donations
 • Sabur Bosnisk Kulturelle Center Randers
 • Scandinavia Restore Hope
 • Al Salaam
 • Mødrehjælpen Randers
 • Hold Randers Ren
 • Nordre Fælleds Venner
 • Seniorer Uden Grænser
 • Venligboerne Randers
 • Ventilen
 • Røde Kors Randers
 • Randers Lydavis
 • Tjærbykolonien 
 • Veteran Café Randers

Patientforeninger:

 • Sclerose lokalforeningen for Randers
 • Gigtforeningen Randers-Djursland-Kreds
 • Koordineringsgruppen i Randers
 • Hjerneskadeforeningen Randers
 • Diabetesforeningen, Randers Lokalkomite
 • Angstforeningen
 • Gigtforeningens Oplysningskreds Randers
 • Endometrioseforeningen
 • Osteoporose foreningen, lokalafdeling Randers
 • Nyreforeningen Århus Kreds
 • Parkinsonforeningen Randers klubben
 • Oplysning om organdonation
 • Blodprop og AK-patientforening

Foreninger for ældre:

 • Any-klubben
 • Business Danmark Kronjysk SeniorKlub
 • Spentrup Ældrecenters Aktivitetsudvalg
 • 3F Grafisk Seniorforening
 • Klub 60, Romalt
 • Asferg-Fårup-Nørbæk Pensionist- og efterlønsfor.
 • Senior-Laksen 3F Randers
 • Gjerlev og Omegns Efterløns og Pensionistforening
 • Øster Tørslev Pensionistforening
 • Pensionist-Efterløns Klubben i Bjerregrav-området
 • DATA stuen
 • Onsdagsklubben af 1980
 • Busgruppen
 • Spentrup-Gassum Efterløns- og pensionistforening
 • Ældresagen i Randers, Assentoft, Purhus, Nørhald,
 • Old Boys Billard Klub
 • Aktivitetsudvalget Gjerlev-centret
 • IF Fjorden - Petanque-Klubben
 • Aktivitetsrådet Øster Bjerregrav Centret
 • Auxilia Områdecenter Lindevænget
 • Vennepunktet
 • Motion og Samvær Assentoft
 • Randersklubben af 1986
 • Aktivitetsudvalget Kristrup
 • Aktivitetsudvalget Lindevænget
 • Aktivitetsgruppen 3F service
 • Klub 60, Assentoft
 • Randers Naturmotion
 • Stevnstrup Senior Klub
 • Randers Seniorkrolf
 • Nørhald Pensionist og Efterlønsklub
 • EDB Cafeen
 • Gassum Petanque
 • Ældre Sagen Assentoft
 • Dansk Senior Dans Region Århus