Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om os

Medlemskab

Som medlem af Frivilligværket bakker din forening op om Frivilligværket som foreningernes servicecenter. Derudover kan din forening præge Frivilligværkets arbejde via generalforsamling og bestyrelsesarbejde.

Som medlemmer kan optages foreninger og organisationer, projekter, klubber, formelle og uformelle netværk og private virksomheder, som tilslutter sig Frivilligværkets formål og virke. Foreninger, organisationer, projekter, klubber og netværk skal opfylde følgende kriterier:

  • Virke i Randers kommune
  • Yde en frivillig social indsats
  • Den frivillige ulønnede indsats skal være et væsentligt omdrejningspunkt

I tvivlsspørgsmål vil den endelige afgørelse om medlemskab ligge i bestyrelsen for Frivilligværket.

Ved indmeldelse skal medlemmet udfylde og underskrive indmeldelsesblanketten. Medlemsskabet er gratis, med mindre det årlige repræsentantskabsmøde beslutter noget andet.

Koordinatorer eller andre der er ansat i foreninger under Randers Kommune kan ikke repræsentere vores medlemsforeninger ved repræsentantskabsmøder eller i bestyrelsen.