Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreninger

Love og regler

LOVGIVNING OG REGLER PÅ FRIVILLIGOMRÅDET

På det frivillige område er der en række love og regler, som det er nyttigt at kende til. Nogle af disse love og regler er meget komplekse, så vi opfordrer derfor til, at I henvender jer direkte til Frivilligværket med jeres spørgsmål. Vi vil så i fællesskab afklare den nøjagtige problemstilling, og i Frivilligværket vil vi så udarbejde et eller flere løsningsforslag. 

Her er nogle af de emner, som har med lovgivning og regler at gøre:

  • børneattester: foreninger, hvor voksne frivillige arbejder med børn under 15 er forpligtet af lovgivningen til at indhente børneattester på disse frivillige
  • forsikringer: er de frivillige forsikret der, hvor de udfører deres frivillige arbejde, eller er det den frivilliges egen forsikring, som gælder?
  • hygiejne: må vi lave arrangementer, hvor vi serverer brød, kaffe, mad, kager osv., selvom vi ikke har hygiejnekursus?
  • hvad må man udføre af frivilligt arbejde, hvis man er på dagpenge, kontanthjælp eller efterløn?