Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreninger

Vurdering af ansøgninger

Social & Arbejdsmarked foretager den indledende vurdering af ansøgningerne. Herefter overlades det til Socialudvalget at tage beslutning om støtte.
 
Der foretages en samlet vurdering af ansøgningen ud fra besvarelserne i ansøgningsskemaet om ansøger, målgruppe, formål og aktiviteter.
 
Der bliver lagt vægt på at tilgodese de foreninger, klubber, netværk osv., som arbejder med de målgrupper, som vurderes at være mest socialt udsatte. Det kan betyde, at initiativer, hvor målgruppen vurderes at være socialt udsat i mindre omfang, ikke opnår støtte.
 
Der bliver også lagt vægt på, at aktiviteterne understøtter de angivne overordnede formål. Det vurderes, om driften/aktiviteterne har en direkte tilknytning til målgruppen. Aktiviteter og driftsmæssige formål, som har en mere indirekte tilknytning til målgruppen, må forventes at opnå et mindre tilskud eller slet intet tilskud.
 
Endelig foretages en vurdering af det ansøgte beløbs størrelse sammenholdt med antal frivillige og antal borgere i målgruppen. Der kigges også på foreningens økonomi, om der f.eks. er en opsparing, som foreningen kan bruge af.