Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreninger

Regnskabsaflægning

Herunder er beskrevet, hvorledes det forventes, at regnskabsaflæggelsen finder sted:

  • Fik man i 2016 tildelt et beløb på over 10.000 kr. medsendes en kort beskrivelse af året, f.eks. en årsberetning fra generalforsamling eller lignende.
  • Fik man i 2016 tildelt et beløb under 10.000 kr. er det ikke et krav at medsende en beskrivelse af året, men den vil blive værdsat.
  • Fik man i 2016 tildelt et beløb på under 10.000 kr. indsendes i starten af 2017, eller sammen med §18 ansøgningen for 2017, en erklæring om, at midlerne er anvendt til det ansøgte formål. Der skal dermed ikke indsendes et egentligt regnskab for anvendelsen af midlerne. Erklæringen er tilgængelig på via dette link eller kan rekvireres ved henvendelse til Frivilligværket. 
  • For tildelte beløb mellem 10.000 kr. og 100.000 kr. medsendes det seneste årsregnskab, revideret af en intern eller ekstern revisor. Hvis man ikke indsender en ansøgning, indsendes regnskabet alene.
  • For tildelte beløb over 100.000 kr. medsendes det seneste årsregnskab, revideret af en ekstern revisor. Hvis man ikke indsender en ansøgning, indsendes regnskabet alene.