Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreninger

Hvem kan søge støtte og hvem kan ikke?

Hvem kan ansøge om støtte fra §18-midlerne?
 
Foreninger, klubber, projekter, netværk, borger initiativer, selvejende institutioner mv. kan opnå tilskud fra § 18-midlerne. Derudover skal ansøgeren som udgangspunkt opfylde nedenstående:
 
  1. Foreningen/aktiviteten/projektet skal arbejde med at højne livskvaliteten for socialt udsatte borgere. Det ansøgte beløb vil blive vurderet i forhold til det omfang af socialt udsatte borgere i Randers Kommune, som får gavn af aktiviteten. Der vil derfor være proportionalitet mellem det bevilligede beløb og omfanget af socialt udsatte borgere. 
  2. Aktiviteten skal komme socialt udsatte borgere i Randers Kommune til gode. Udover lokale foreninger vil det derfor også være muligt for foreninger, som ikke er lokalt forankrede at søge om Randers Kommunes § 18-midler, så længe midlerne gavner socialt udsatte borgere i Randers Kommune. 
  3. Der kan søges om midler til opstart af nyoprettede foreninger, nye aktiviteter og nye projekter samt drift af eksisterende foreninger og projekter.
 
 
Hvem kan ikke forvente at modtage støtte via § 18?
 
Aktivitetsudvalg og foreninger, der primært laver aktiviteter for folkepensionister kan ikke forvente, at modtage støtte via § 18-midlerne. Det anbefales, at pensionistforeninger kontakter Sundhed, Kultur og Omsorg i Randers Kommune for at få oplyst mulighederne for et eventuelt tilskud. Kontaktpersonen er Per Adelhart Christensen, per.adelhart.christensen@randers.dk.
 
Kommunale institutioner kan ikke opnå støtte. Men en forening eller en gruppe af frivillige, som samarbejder med en kommunal institution kan opnå støtte til de frivilliges aktiviteter. Det forudsætter, at foreningen eller gruppen af frivillige ansøger om støtte. Desuden forudsættes, at de frivillige selv beslutter, hvad de gerne vil ansøge om, og at de alene har beslutningsret over de midler, som de eventuelt måtte få tildelt.
 
Religiøse foreninger, hvis formål udelukkende er af religiøs karakter, vil ikke kunne opnå støtte via § 18. Derimod kan religiøse foreninger, som udfører aktiviteter med sociale formål, der kommer socialt udsatte borgere til gode, opnå støtte via § 18. Ved behandling af § 18-ansøgningerne kan det indgå i vurderingen, om behovet for aktiviteten allerede dækkes af Randers Kommune

 

Målgruppen

For at opnå støtte fra § 18-midlerne er det vigtigt, at målgruppen for de aktiviteter, der søges støtte til, er socialt udsatte borgere. Det betyder, at der skal være tale om borgere, som har brug for andres hjælp til at opretholde en god livskvalitet. I ansøgningsskemaet bedes ansøgeren derfor beskrive målgruppen for de aktiviteter, der søges støtte til. Man kan f.eks. beskrive målgruppen ud fra, om der er tale om borgere, som

  • er ensomme
  • har få menneskelige ressourcer og overskud
  • har svært ved på egen hånd at deltage i f.eks. motionsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer
  • er langt fra uddannelse og arbejdsmarked
  • ikke har en stabil og god økonomi